รายการ The Content Creator
ทุกวันพุธ เวลา 9.30-9.55 น.

ถอดบทเรียน และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จากการศึกษาเชิงลึกของ The content creator ผู้นำเสนอ Content ผ่าน Web Content ซึ่งเป็นเครือข่ายที่นำเสนอข้อมูลอิงกระแสสังคมโดยอ้างอิงทฤษฎี และเลือกประเด็นที่น่าสนใจ และสำรวจมุมมอง ให้ข้อมูลประกอบ

ผู้ดำเนินรายการ
นัททยา เพ็ชรวัฒนา
ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ