รายการ @World
ทุกวันเสาร์ เวลา 12.05-12.30 น.

สรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ และสัมภาษณ์ประเด็นข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา

ผู้ดำเนินรายการ
นันทพงศ์ ม่วงพิณ
ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ