รายการสัตวแพทย์สนทนา
ทุกวันจันทร์ เวลา 10.05-10.30 น. (Rerun ทุกวันเสาร์ เวลา 9.05-9.30 น.)

สื่อกลางระหว่างประชาชนกับสัตวแพทย์ มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ การดูแลสัตว์ การรักษาและป้องกันโรค ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ สวัสดิภาพของสัตว์ และการสร้างความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันระหว่างคนกับสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของคนเลี้ยงและสัตว์เลี้ยงโดยการสัมภาษณ์วิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต
อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัตวแพทย์อาเซียน
1 มกราคม 2561
0 views
คลินิกโรคแมว
11 พฤศจิกายน 2560
0 views
การคุมกำเนิดในแมว
12 สิงหาคม 2560
0 views
วันสัตวแพทย์ไทย
29 กรกฎาคม 2560
0 views
การเลี้ยงกระรอกดิน
13 พฤษภาคม 2560
0 views
รู้จักแมวลายกระ
29 เมษายน 2560
0 views
โรคปรสิตในแมว
22 เมษายน 2560
0 views
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง