CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ผังรายการออกอากาศ สถานีวิทยุจุฬาฯ
ผังรายการวันจันทร์ - ศุกร์ (Mon - Fri)ผังรายการวันเสาร์ (Sat)ผังรายการวันอาทิตย์ (Sun) Download CU Radio Program Schedule
06:00 - 07:00 น.
รายการการเมืองเรื่องน่ารู้
07:00 - 07:30 น.
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
07:30 - 07:55 น.
รายการอักษรพาที
07:55 - 08:00 น.
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
08:00 - 08:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
08:05 - 08:30 น.
ถ่ายทอดรายการ คสช. จาก สวท.
08:30 - 08:55 น.
สรุปข่าวรอบสัปดาห์
08:55 - 09:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
09:00 - 09:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
09:05 - 09:30 น.
รายการสัตวแพทย์สนทนา
เข้าสู่หน้ารายการสัตวแพทย์สนทนา
09:30 - 09:55 น.
รายการยุ้งฉางฟางข้าว
09:55 - 10:00 น.
รายการ 3 นาที กีฬาเพื่อสุขภาพ
10:00 - 10:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
10:05 - 10:30 น.
รายการทันโลกวิทยาศาสตร์
10:30 - 10:55 น.
รายการ ฮ.นกฮูก นักอ่าน
เข้าสู่หน้ารายการ ฮ.นกฮูก นักอ่าน
10:55 - 11:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
11:00 - 11:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
11:05 - 11:55 น.
รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
11:55 - 12:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
12:00 - 12:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
12:05 - 12:30 น.
รายการสาระสนทนา
12:30 - 12:55 น.
รายการจุฬาฯ วิทยานิพนธ์
12:55 - 13:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
13:00 - 13:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
13:05 - 13:30 น.
รายการอังกฤษอินสไตล์
เข้าสู่หน้ารายการอังกฤษอินสไตล์
13:30 - 13:55 น.
รายการเปิดโลกเศรษฐกิจ
13:55 - 14:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
14:00 - 14:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
14:05 - 14:55 น.
รายการ Just Jazz
14:55 - 15:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
15:00 - 15:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
15:05 - 15:55 น.
รายการลำนำไหมไผ่
15:55 - 16:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
16:00 - 16:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
16:05 - 16:55 น.
รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า
16:55 - 17:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
17:00 - 17:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
17:05 - 17:30 น.
รายการประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมอาเซียน
17:30 - 17:55 น.
รายการชีพจรสังคมไทย-ทิศทางสังคมโลก
17:55 - 18:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
18:00 - 18:50 น.
รายการ Weekend Concert
18:50 - 19:00 น.
สรุปข่าวในรอบวัน
19:00 - 19:30 น.
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19:30 - 19:45 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
19:45 - 21:30 น.
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
เข้าสู่หน้ารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
21:30 - 21:35 น.
รายการวิทยาสามนาที
21:35 - 23:59 น.
รายการ Classical Music
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button