CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ผังรายการออกอากาศ สถานีวิทยุจุฬาฯ
ผังรายการวันจันทร์ - ศุกร์ (Mon - Fri)ผังรายการวันเสาร์ (Sat)ผังรายการวันอาทิตย์ (Sun) Download CU Radio Program Schedule
06:00 - 07:00 น.
รายการเจาะข่าวเช้านี้
เข้าสู่หน้ารายการเจาะข่าวเช้านี้
07:00 - 07:30 น.
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
07:30 - 07:55 น.
รายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)
เข้าสู่หน้ารายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)
07:55 - 08:00 น.
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
08:00 - 08:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
08:05 - 08:55 น.
รายการกระแสเศรษฐกิจ
08:55 - 09:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
09:00 - 09:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
09:05 - 09:30 น.
รายการ Innovative Wisdom
09:30 - 09:55 น.
รายการตามรอยพ่อ
09:55 - 10:00 น.
สารคดีจิตวิทยาเพื่อคุณ
เข้าสู่หน้าสารคดีจิตวิทยาเพื่อคุณ
10:00 - 10:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
10:05 - 10:45 น.
รายการสำนึกของสังคม
10:45 - 10:55 น.
รายการสารพันข่าวสาร
10:55 - 11:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
11:00 - 11:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
11:05 - 11:55 น.
รายการคลินิก 101.5
เข้าสู่หน้ารายการคลินิก 101.5
11:55 - 12:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
12:00 - 13:00 น.
รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน
13:00 - 13:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
13:05 - 13:55 น.
รายการเพลินเพลง
13:55 - 14:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
14:00 - 14:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
14:05 - 14:55 น.
รายการสุขกันเถอะเรา (ช่วงแรก)
14:55 - 15:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
15:00 - 15:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
15:05 - 15:55 น.
รายการสุขกันเถอะเรา (ช่วงสอง)
15:55 - 16:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
16:00 - 16:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 น.
รายการหยิบมาถกยกมาคุย
เข้าสู่หน้ารายการหยิบมาถกยกมาคุย
16:30 - 16:55 น.
รายการสานสัมพันธ์ไทย - จีน
16:55 - 17:00 น.
รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 นาที
17:00 - 17:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
17:05 - 17:55 น.
รายการเปิดโลกสื่อสาร
17:55 - 18:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
18:00 - 18:50 น.
รายการคัมภีร์รถ
18:50 - 19:00 น.
สรุปข่าวในรอบวัน
19:00 - 19:30 น.
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19:30 - 19:45 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
19:45 - 21:30 น.
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
เข้าสู่หน้ารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
21:30 - 21:35 น.
รายการวิทยาสามนาที
21:35 - 23:59 น.
รายการ Classical Music
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button