CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ผังรายการออกอากาศ สถานีวิทยุจุฬาฯ
ผังรายการวันจันทร์ - ศุกร์ (Mon - Fri)ผังรายการวันเสาร์ (Sat)ผังรายการวันอาทิตย์ (Sun) Download CU Radio Program Schedule
06:00 - 07:00 น.
รายการจุฬาวาทิต
07:00 - 07:30 น.
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
07:30 - 07:55 น.
รายการดนตรีทิพย์
07:55 - 08:00 น.
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
08:00 - 08:30 น.
รายการศาสน์สร้างสุข
08:30 - 08:55 น.
รายการพูดจาประสาช่าง
เข้าสู่หน้ารายการพูดจาประสาช่าง
08:55 - 09:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
09:00 - 09:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
09:05 - 09:55 น.
รายการจับจ้องมองสื่อ
09:55 - 10:00 น.
รายการ 3 นาที กีฬาเพื่อสุขภาพ
10:00 - 10:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
10:05 - 10:30 น.
รายการไทยศึกษา
เข้าสู่หน้ารายการไทยศึกษา
10:30 - 10:55 น.
รายการรอบตัวเรา
10:55 - 11:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
11:00 - 11:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 น.
รายการนิติมิติ
เข้าสู่หน้ารายการนิติมิติ
11:30 - 11:55 น.
รายการจุฬาปริทรรศน์
11:55 - 12:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
12:00 - 12:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
12:05 - 12:30 น.
รายการรู้ลึกรู้ชัดกับหอประวัติจุฬาฯ
12:30 - 12:55 น.
รายการคุยกับดนตรี
เข้าสู่หน้ารายการคุยกับดนตรี
12:55 - 13:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
13:00 - 13:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
13:05 - 13:30 น.
รายการอังกฤษครอบจักรวาล
13:30 - 13:55 น.
รายการช่างคิดชวนคุย
13:55 - 14:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
14:00 - 14:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
14:05 - 14:55 น.
รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงแรก)
14:55 - 15:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
15:00 - 15:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
15:05 - 15:55 น.
รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)
15:55 - 16:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
16:00 - 16:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 น.
รายการคำพ่อสอน
16:30 - 16:55 น.
รายการพัฒนศึกษา พัฒนาประเทศ
16:55 - 17:00 น.
รายการคุยกันสักนิด
17:00 - 17:05 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
17:05 - 17:55 น.
รายการหมุนตามโลก
17:55 - 18:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
18:00 - 18:50 น.
รายการ Weekend Concert
18:50 - 19:00 น.
สรุปข่าวในรอบวัน
19:00 - 19:30 น.
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19:30 - 19:45 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
19:45 - 21:30 น.
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
เข้าสู่หน้ารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
21:30 - 21:35 น.
รายการวิทยาสามนาที
21:35 - 23:59 น.
รายการ Classical Music
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button