แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว
27 ธันวาคม 2560
120 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
คลินิกพิเศษสำหรับเด็กออทิสติก โดย พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว โดย ฉัตริน พุ่มตะโก รักษาการหัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย