ไมโครเวฟกับสุขภาพ
26 ธันวาคม 2560
89 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การออกกำลังกายเปลี่ยนชีวิต โดย เดชา คูณพันธ์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ไมโครเวฟกับสุขภาพ โดย รศ.ดร.จิรารัตน์ อนันตกูล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย