ทำไมบางครั้งไม่ควรใช้ยาแม้ว่ายังไม่ถึงวันสิ้นอายุของยานั้น
22 ธันวาคม 2560
111 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
จอตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทำไมบางครั้งไม่ควรใช้ยาแม้ว่ายังไม่ถึงวันสิ้นอายุของยานั้น โดย ผศ.ภญ.ดร.ร.ต.ท.หญิง วลัยศิริ ม่วงศิริ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย