โรคเกาท์
21 ธันวาคม 2560
101 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ลูกน้อยฟันสวย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคเกาท์ โดย นพ.ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์ หน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร