การเลียนแบบการฆ่าตัวตาย
20 ธันวาคม 2560
102 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
หลากหลายมิติเบาหวานในผู้หญิง โดย รศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง สาขาวิชาต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การเลียนแบบการฆ่าตัวตาย โดย รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา