ปัญหาผิวหนังของผู้ป่วยรูมาติซั่ม
19 ธันวาคม 2560
105 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาผิวหนังของผู้ป่วยรูมาติซั่ม โดย นพ.สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช