อาการปวดคอ-บ่า-หลัง บำบัดได้
9 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาเด็กสมาธิสั้น

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อาการปวดคอ-บ่า-หลัง บำบัดได้ โดย ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจน์พร ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย