เมื่อไรถึงเวลาโยนทิ้งเครื่องสำอางค์ของคุณ
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เมื่อไรถึงเวลาโยนทิ้งเครื่องสำอางค์ของคุณ โดย ผศ.ภญ.ดร.วิภาพร พนาพิศาล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย