แนวทางในการป้องกันข้อเข่าเสื่อม
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
วันเทคนิคการแพทย์ไทย โดย อ.ดร.กมลลักษณ์ ลีเจริญเกียรติ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แนวทางในการป้องกันข้อเข่าเสื่อม โดย อ.วิภาวี หม้ายพิมาย ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สุขภาพดีสร้างได้ :
การรักษาโรคธาลัสซีเมีย โดย นพ.ธันยชัย สุระ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คำนี้ต้องขยาย :
โรคสมองพิการ