การดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกทำร้าย
13 ธันวาคม 2560
99 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ต้อกระจก ปัญหาสายตาที่พบมากในกลุ่มวัยเกษียณ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกทำร้าย โดย อ.ดร.สุนิศา สุขตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย