ทำอย่างไรให้ถึงปณิธานที่ตั้งใจไว้
12 ธันวาคม 2560
216 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคกล่องเสียงอักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทำอย่างไรให้ถึงปณิธานที่ตั้งใจไว้ โดย อ.ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย