การคัดกรองความดัน เบาหวาน และการรักษา
8 ธันวาคม 2560
94 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อันตรายจากการท้องผูก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การคัดกรองความดัน เบาหวาน และการรักษา โดย ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย