ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก
7 ธันวาคม 2560
97 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รู้จักศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดย พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ทญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย