การจัดบริการสุขภาพแบบครบวงจร
6 ธันวาคม 2560
93 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาหารเสริม ทางลัดสู่การมีสุขภาพดีจริงหรือ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การจัดบริการสุขภาพแบบครบวงจร โดย ผศ.ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย