กายภาพบำบัดด้วยการขยับข้อต่อ
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กายภาพบำบัดด้วยการขยับข้อต่อ โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
อาหารที่ควรระวังในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย โดย นพ.ธันยชัย สุระ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คำนี้ต้องขยาย :
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ