มะเร็งกระดูก
29 พฤศจิกายน 2560
67 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รู้จักตับอักเสบ โดย พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
มะเร็งกระดูก โดย นพ.พิชยา ธานินทร์ธราธาร ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์