กายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการปลอกหุ้มเอ็นบริเวณข้อมืออักเสบ
27 พฤศจิกายน 2560
69 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การรักษาคลองรากฟัน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการปลอกหุ้มเอ็นบริเวณข้อมืออักเสบ โดย ผศ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย