อันตรายในโรคหลอดเลือดสมอง
23 พฤศจิกายน 2560
66 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหามือชา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อันตรายในโรคหลอดเลือดสมอง โดย พญ.อรอุมา ชุติเนตร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวรจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย