ความไม่เข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กทารก
22 พฤศจิกายน 2560
77 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การทำศัลยกรรมเสริมโหงวเฮ้ง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ความไม่เข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กทารก โดย ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี