โรคตาในผู้สูงอายุ
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สุรากับปัญหาโรคตับ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคตาในผู้สูงอายุ โดย ผศ.พญ.อนิตา มนัสสากร ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย