คุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารในแก้วมังกร
20 พฤศจิกายน 2560
68 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การดูแลตนเองเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
คุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารในแก้วมังกร โดย รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ธนิสา อนุญาหงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข