ระบบประกันสุขภาพและการเข้าถึงยาราคาแพง
17 พฤศจิกายน 2560
64 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ระบบประกันสุขภาพและการเข้าถึงยาราคาแพง โดย ผศ.ภญ.ร.ต.ท.หญิง ดร.ภูรี อนันตโชติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย