โรคลมชัก
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาอาการปวดหลัง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคลมชัก โดย ภญ.ดร.บราลี ปัญญาวุธโธ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคธาลัสซีเมีย โดย นพ.ธันยชัย สุระ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คำนี้ต้องขยาย :
แผลในกระเพาะอาหาร