โรคตาในผู้สูงอายุ
15 พฤศจิกายน 2560
66 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ครอบครัวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคตาในผู้สูงอายุ โดย ผศ.พญ.อนิตา มนัสสากร ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย