การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
10 พฤศจิกายน 2560
67 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดย รศ.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย