การปลูกถ่ายฟัน
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคลมพิษ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การปลูกถ่ายฟัน โดย ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย