ปวดท้องอย่างไรต้องไปส่องกล้อง
19 มิถุนายน 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปวดท้องอย่างไรต้องไปส่องกล้อง โดย พญ.สติมัย อนิวรรณน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สุขภาพดีสร้างได้ :
สถิติผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย โดย นพ.ธันยชัย สุระ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คำนี้ต้องขยาย :
ผิวไหม้แดด