การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี
31 ตุลาคม 2560
65 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
วันเอดส์โลก โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี โดย ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รองประธานจัดงานการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี สภากาชาดไทย