การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
24 ตุลาคม 2560
65 views
0
0

การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย