กายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่มีภาวะข้อไหล่หลุดเลื่อน
23 ตุลาคม 2560
70 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคกล่องเสียงอักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่มีภาวะข้อไหล่หลุดเลื่อน โดย ผศ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย