ทางแห่งความทุกข์ ต้นเหตุที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพใจ
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การผ่าตัดต้อกระจก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทางแห่งความทุกข์ ต้นเหตุที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพใจ โดย ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ อดีตผู้อำนวยการธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย