ออฟฟิศซินโดรม ปัญหากวนใจในที่ทำงาน
17 ตุลาคม 2560
70 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ไขมันในร่างกาย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ออฟฟิศซินโดรม ปัญหากวนใจในที่ทำงาน โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย