แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ
10 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคอ้วนในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ โดย อ.สักกพัฒน์ งามเอก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย