รากฟันเทียม
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รากฟันเทียม โดย ผศ.ทญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย