ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เดินอย่างไรให้ถูกวิธี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล สภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคประจำประเทศไทย