งานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัย สมเหตุผลของประชาชน
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาฟันเกิน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
งานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัย สมเหตุผลของประชาชน โดย ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย