โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
27 กันยายน 2560
62 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคเบาหวาน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก โดย วัชรพล ขุนอินทร์ หัวหน้าหน่วยโภชนาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์