ความสำคัญของกล้ามเนื้อลำตัวและกล้ามเนื้อสะโพกต่อปัญหาการบาดเจ็บจากการวิ่ง
25 กันยายน 2560
65 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ยาที่มีโทษต่อไต

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ความสำคัญของกล้ามเนื้อลำตัวและกล้ามเนื้อสะโพกต่อปัญหาการบาดเจ็บจากการวิ่ง โดย ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย