การใช้สมุนไพรรักษาโรค
22 กันยายน 2560
62 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การใช้สมุนไพรรักษาโรค โดย รศ.ภก.ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย