โรคเหงือก มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคไข้กาฬหลังแอ่น

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคเหงือก มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด โดย ทพ.กันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย