การพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลเพื่อลดความขัดแย้ง
8 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลเพื่อลดความขัดแย้ง โดย พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)