ธาตุเจ้าเรือนกับการดูแลสุขภาพให้สมดุล
19 กันยายน 2560
61 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การจัดงานวิ่งสหเวช ครั้งที่ 1 โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ธาตุเจ้าเรือนกับการดูแลสุขภาพให้สมดุล โดย แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร