น้ำมันบริโภคผสม ทางเลือกใหม่ในการปรุงประกอบอาหาร
18 กันยายน 2560
62 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การดูแลตนเองเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ๋

สนทนาภาษาสุขภาพ :
น้ำมันบริโภคผสม ทางเลือกใหม่ในการปรุงประกอบอาหาร โดย อ.ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย