ยาคุมกำเนิด
15 กันยายน 2560
61 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคภูมิแพ้ในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ยาคุมกำเนิด โดย ภญ.ดร.สุพรรณิการ์ ถวิลหวัง ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย